خدمات

 

خدمات پژوهشکده شامل برگزاری دوره‌های آموزشی، مشاوره، تحقیقات پایه و کاربردی، انجام پروژه‌های تخصصی و علمی در سطح ملی و بین المللی و همکاری با سایر دانشگاه‌ها، مراکز علمی، صنعتی و تجاری است. برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا تماس حاصل فرمایید.