نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اهداف

 

از اهداف پژوهشکده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

1. انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای

2. گسترش و توسعه دانش هوش مصنوعی در سایر حوزه ها  و علوم

3. گسترش و توسعه سیستم‌های خبره در سایر حوزه‌ها

4. برگزاری همایش های ملی و بین المللی در زمینه هوش مصنوعی

انتشار نتایج تحقیقات به صورت مجله کتاب و نظایر آن

5. انجام خدمات مشاوره علمی- تحقیقاتی درارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر

6. کمک به تربیت نیروی انسانی کارآمد و ماهر مورد نیاز بخش های مختلف جامعه

7. همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور

8. برگزاری دوره‌های آموزشی برای سایر سازمان‌ها و نهادها