نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و پیشگیری از جرم

پژوهشکده هوش مصنوعی دانشگاه اراک برگزار می‌کند:  

کاربرد هوش مصنوعی در حقوق و پیشگیری از جرم

سخنران: دکتر مهرنوش ابوذری، دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری

 

زمان: دوشنبه ۱۶ اسفندماه، ساعت ۱۰ صبح
 
لینک ورود
 
 
به اعضای هیأت علمی حاضر در جلسه گواهی بند ۱_۹ جهت ارتقا تقدیم خواهد شد